برچسب: طرح های دانش بنیان

29 آذر 1400
اخبار

نجفی در شورای دانشگاه آزاد اصفهان:

اتکاء به شهریه دانشجویی راهبرد دانشگاه آزاد اسلامی نیست

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در یکصد و هشتاد و نهمین شورای دانشگاه آزاد این استان، عدم اتکاء به درآمدهای شهریه ای و تلاش در جهت رشد و توسعه درآمدهای غیرشهریه ای را خواستار شد.