برچسب: طرح مهردانا

4 اسفند 1400
اخبار

شهرداری بجنورد، زیر چتر حمایتی بیمه دانا

کارکنان شهرداری شهرستان بجنورد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای بیمه دانا قرار گرفتند.

16 مهر 1400
اخبار

دکتر کاردگر، مدیرعامل بیمه دانا:

طرح رفاه دانا، حامی بازنشستگان و پشتیبان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است

شرکت سهامی بیمه دانا در راستای رسالت خود در حوزه فعالیت بیمه‌گری، با ارایه خدمات متمایز بیمه‌ای، پس از اجرای طرح موفق مهردانا، مدتی است که طرح رفاه دانا را به مرحله اجرا درآورده است.