برچسب: طرح معاینه فنی موتورخانه‌های دستگاه‌های دولتی

3 مرداد 1401
اخبار

موتورخانه‌های دستگاه‌های اجرایی استان تهران معاینه فنی می‌شوند

طرح معاینه فنی موتورخانه‌های دستگاه‌های دولتی استان تهران، توسط اداره‌کل استاندارد استان تهران برای سومین سال پیاپی آغاز شد.