برچسب: طرح شهاب

آموزش و پرورش
16 تیر 1401 - 10:00 ق.ظ

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مدارس سمپاد:

همه دانش‌آموزان تحت پوشش طرح شهاب قرار دارند

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مدارس سمپاد گفت: دانش آموزان در کل کشور تحت پوشش طرح شهاب قرار دارند.