برچسب: طرح سوال

21 تیر 1401
اخبار

بررسی سوال از وزیر کشاورزی در دستور کار صحن علنی امروز مجلس

بررسی سوال از وزیر کشاورزی و طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس است.