برچسب: طرح زراعت چوب

12 اسفند 1400
اخبار

واردات ۴۵۰ هزار متر مکعب چوب در سال گذشته

مجری طرح زراعت چوب سازمان جنگل‌ها گفت: هم اکنون حدود ۱۰ درصد چوب مورد نیاز از طریق واردات و بخش عمده از طریق زراعت چوب تامین‌می شود.