برچسب: طرح رتبه بندی

2 دی 1400
اجتماعی

قابل توجه همكاران روزنامه ها خصوصا روزنامه هاي استاني ؛

تیراژ (شمارگان) بیست روزنامه برتر کشور

بر اساس آخرين نتايج رتبه بندي بيست روزنامه برتر كشور بر اساس اولويت ضريب كيفي به قرار ذيل ميباشد ،ضمنا تيراژ(شمارگان) هر روزنامه نيز با توجه به نمره اخذ شده ذيل نامشان اعلام مي گردد!!!