برچسب: طرح رتبه بندی معلمان

18 تیر 1401
آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش:

قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱شهریورماه اجرا می شود

شاید یکی از از علل اجرا نشدن سند تحول بنیادین تصویب نشدن قانون رتبه بندی معلمان بود که آن هم از دولت های قبل حمایت نشده بود.