برچسب: طرح دو فوریتی استفساریه

2 شهریور 1401
اخبار

بررسی طرح دو فوریتی «تعیین تکلیف آزمون وکالت» در دستور کار مجلس

طرح دو فوریتی استفساریه مواد(۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد تعییت تکلیف آزمون وکالت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.