برچسب: طرح حس

6 آبان 1400
اخبار

ارائه تسهیلات ویژه بیمه آسیا به “حامیان سلامت”(طرح حس)

بیمه آسیا در قالب طرح "حس "به گروه "حامیان سلامت" شامل پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و کلیه کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، برای خرید بیمه های عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا تسهیلات ویژه ارائه می کند.