برچسب: طرح جدید

14 اسفند 1400
اخبار

تا اردیبهشت ۱۴۰۱ :

طرح جدید فروش ترکیبی بیمه های اتومبیل و آتش سوزی بیمه آسیا آغاز شد

بیمه آسیا در راستای ارائه خدمات بهینه به مردم و با هدف تقویت بازار بیمه، طرح فروش ترکیبی بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه اتومبیل و منازل مسکونی را آغاز کرد.