برچسب: طرح اکرام ایتام و محسنین

30 دی 1400
اجتماعی

طی ۶ ماهه نخست سال جاری؛

۱۳ هزار کودک یتیم نیازمند تحت حمایت‌ خیران ایرانی خارج از کشور قرار گرفتند

کمیته امداد امام خمینی(ره) اعلام کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۳ هزار کودک یتیم نیازمند در استان‌های مختلف، تحت حمایت‌ خیران ایرانی خارج از کشور قرار گرفتند.