برچسب: طرح‌های عملیاتی و اجرایی

3 مرداد 1401
اخبار

پاسخ سازمان برنامه به انتقادات فرشاد مومنی: طرح‌های اجرایی ارائه دهید

سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ پاسخ داد و از وی خواست برای رفع مشکلاتی که به آنها اشاره کرده، طرح‌های عملیاتی و اجرایی ارائه دهد.