برچسب: طراحی

24 بهمن 1400
اخبار

طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ كرنش ثابت در شركت فولاد مباركه

رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فولاد مبارکه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران از طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت در شرکت فولاد مبارکه خبر داد.