برچسب: طراحی و توسعه بسته نرم افزاری هوشمند

اخبار
9 آبان 1400 - 9:23 ق.ظ

اجرای مرحله نخست هوشمند سازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

مرحله نخست طرح هوشمندسازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، با اتکا به ظرفیت داخلی و با استفاده از سامانه یکپارچه تله متری شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ، عملیاتی شد.