برچسب: طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین

اخبار
6 شهریور 1401 - 8:00 ق.ظ

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت عنوان‌کرد:

طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین حکمرانی در وزارت صمت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای بیش از یکصد پروژه تحولی و البته همزمان با پیگیری امور جاری وزارتخانه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری آغاز شد.