برچسب: طراحی راهبردهایی پویا

18 مهر 1400
اخبار

تقسیم سود 150 ریالی در مجمع عمومی فوق‌العاده گروه مپنا

با برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده شرکت “گروه مپنا” تقسیم سود 150 ریالی برای هر سهم به تصویب رسید. مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا، با حضور بیش از 63 درصدی صاحبان سهام در سالن قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد.