برچسب: ضعف و تحلیل استخوانی

16 اسفند 1400
اخبار

آسیب مزمن کبد ایجاد ضعف و تحلیل استخوانی

متخصصان در یک مطالعه جدید بررسی کردند که چگونه آسیب مزمن کبد باعث تحلیل رفتن و ضعف استخوانی می‌شود.