برچسب: ضریب نفوذ بیمه

11 دی 1400
اخبار

دکتر کاردگر مطرح کرد:

جان دانا ضریب نفوذ بیمه را افزایش می‌دهد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا گفت: بهره گیری از ظرفیت بیمه‌های زندگی از مهم‌ترین مسیرهای توسعه صنعت بیمه و عامل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است.