برچسب: ضرورت گسترش ارتباطات

7 آذر 1400
اخبار

توانمندسازی کارآفرینان جوان درسلسله نشست‌های همکارستان

خانه تخصصی همکارستان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نشست انتقال تجربه میزبان جوانان شرکت‌کننده در دوره توانمندسازی کسباتور بود.