برچسب: ضرورت هماهنگی و هم افزایی

24 آبان 1400
اخبار

درجلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد؛

نقش مهم همایش پویش ملی اشتغال در توسعه تعامل صنعت و دانشگاه

سی و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.