برچسب: صیفی جات

24 بهمن 1400
اجتماعی

پیک ششم کرونا، شلغم را در جایگاه دوم افزایش قیمت قرار داد

مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت شلغم در بازار است. افزایش قیمتی که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران علت آن را افزایش تقاضا با شروع پیک ششم کرونا و سردی هوا می‌داند.