برچسب: صنعت کشور

18 اسفند 1400
اخبار

فولاد مبارکه سرآمد تولید و بهره‌وری صنعت کشور

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در چهارمین گردهمایى ائمه جمعه استان اصفهان که به میزبانى این شرکت برگزار شد، بر ضرورت بسیج قوای کشور برای رفع مشکلات تولید تاکید کرد.