برچسب: صنعت پوشاک

28 دی 1400
اخبار

تمایل سرمایه‌گذاران خارجی صنعت پوشاک جهت حضور در منطقه آزاد انزلی

هیئت تجاری خارجی از کشور ترکیه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون انجام سرمایه گذاری گسترده در این منطقه به مذاکره پرداخت.