برچسب: صنعت و دانشگاه

4 اسفند 1400
اخبار

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین منطقه ویژه خلیج فارس و دانشگاه هرمزگان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه هرمزگان خبر داد و گفت: تقویت پیوند صنعت و دانشگاه سبب ارتقا دوسویه خواهد شد.