برچسب: صنعت خرما

8 آذر 1400
اخبار

رئیس انجمن خرمای خوزستان:

توسعه ی بازارهای صادراتی؛ راهکار ادامه ی حیات صنعت خرما در خوزستان

نشست تخصصی انجمن خرمای استان خوزستان با حضور هیئت رئیسه ی این انجمن و مدیران و روسای برخی مراکز علمی و سازمان های مرتبط استان در اتاق خرمشهر برگزار گردید.