برچسب: صنعت آبفا

21 دی 1400
اخبار

در قالب پویش «اهدای کتاب – اهدای دانا؛یی»

100 جلد کتاب به کتابخانه‌ آبفای اصفهان اهدا شد

یکی از کارکنان آبفای استان اصفهان در قالب پویش «اهدای دانایی» بخشی از کتاب های شخصی خود را به کتابخانه شرکت اهداء کرد.