برچسب: صنعت، معدن و تجارت

17 شهریور 1401
اخبار

تمرکز بر محصولات پژوهشی تقاضامحور در بخش صنعت، معدن و تجارت

معاون پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از تمرکز بیشتر حوزه پژوهش این موسسه بر موضوعات تقاضامحور و مبتنی بر نظام مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت (در سطح ملی و استانی) خبر داد.