برچسب: صنایع کوچک

26 مرداد 1401
اخبار

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد؛

کسب و کارهای کوچک ابزار توسعه اقتصادی و کاهش فقر

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: بالغ بر ۹۰ درصد کارآفرینی دنیا در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد و نیمی از تولید ناخالص ملی هم در این بنگاه‌ها صورت می‌گیرد که این بنگاه‌ها به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و کاهش فقر در اقتصاد محسوب می‌شوند.