برچسب: صنایع کاغذپارس

29 تیر 1401
اخبار

ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیرعامل جدید گروه صنایع کاغذپارس شد

دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان مدیرعامل جدید گروه صنایع کاغذپارس منصوب شد.