برچسب: صنایع پتروشیمی خلیج فارس

13 اسفند 1400
اخبار

علی عسکری مطرح کرد:

پروژه بیدبلند خلیج فارس نمونه موفق از همکاری وزارت نفت با بخش خصوصی

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اعلام تکمیل زنجیره ارزش بیدبلند خلیج فارس با افتتاح تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله صادراتی بیدبلند خلیج فارس توسط وزیر نفت، ماموریت بیدبلند خلیج فارس را جلوگیری از سوزاندن ثروت ملی در فلرها دانست و گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که این گازهایی که در فلرها می‌سوزد، باید تبدیل به ثروت بشوند و این تحقق یک آرزوی تاریخی است.

9 اسفند 1400
اخبار

پارس، رکورددار میزان افزایش سرمایه در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌شود

مجوز افزایش سرمایه پتروشیمی پارس به میزان 7734 درصد،از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی صادر شد.