برچسب: صنایع و بازار

اخبار
24 دی 1400 - 4:10 ب.ظ

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی:

نظام موضوعات فناوری، راهی برای دستیابی به دانش مورد نیاز صنایع و بازار است

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، در نشستی که به صورت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان در راستای بررسی مسائل حوزه فناوری برگزار شد، تفکیک فرصت ها و نیازهای صنایع را مقدمه حل مسائل بخش صنعت و اقتصاد جامعه دانست.