برچسب: صنایع مادر

9 فروردین 1401
اخبار

مدیرعامل فولاد مبارکه:

صنایع مادر در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نقش ویژه ای دارند

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در حاشیه بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: اگر صنایع مادر به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند، بالطبع شرکت‌های زیادی به دنبال آن‌ها حرکت می‌کنند و می‌توانند نقش موتور محرکه این حرکت را داشته باشند.