برچسب: صنایع استان اصفهان

25 فروردین 1401
اخبار

در راستای هم‌افزایی میان صنایع استان اصفهان؛

فولاد مبارکه میزبان نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی شد

نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان به میزبانی شرکت فولاد مبارکه و در راستای ارتقای تعامل و هم‌افزایی میان صنایع استان اصفهان برگزار شد.