برچسب: صلح و ثبات و امنیت

28 تیر 1401
اخبار

دستور کار نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران

وزیر امور خارجه بازگشت آوارگان سوری به منازل و شهرهایشان و کمک به صلح و ثبات و امنیت در سوریه را از جمله موضوعاتی خواند که در دستورکار نشست سه جانبه سران روند آستانه در تهران قرار دارد.