برچسب: صرف هزینه کمتر برای انرژی مصرفی شبکه

10 آبان 1400
اخبار

اتصال شهرک پردیسان آران و بیدگل به شبکه فیبر نوری

با همت شبانه روزی تلاشگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان، شهرک پردیسان آران و بیدگل به شبکه فیبر نوری مخابرات مجهز شد.