برچسب: صرفه جویی

18 اسفند 1400
اخبار

مدیر آبفای تیران و کرون خبر داد:

بهره مندی 6 روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار

مدیر آبفای تیران و کرون از اتصال 6 روستای این شهرستان به طرح آبرسانی مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد.

30 بهمن 1400
اخبار

همزمان با آغاز سنت خانه تکانی؛

فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در سطح استان اصفهان گسترش می یابد

مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان از نظارت ویژه این شرکت بر رفتار مصرفی مشترکین در روزهای پایانی سال خبر داد.