برچسب: صرفه‌جویی انرژی

11 تیر 1401
اخبار

تصویب معامله گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه شورای عالی بورس تصویب کرد گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی معامله شود، گفت: ما برای این مسأله آمادگی داریم، اما هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.