برچسب: صرع

28 مهر 1400
اخبار

کشف عامل اصلی تشنج‌های صرعی در مغز

نتایج مطالعه محققان دانشگاه ویرجینیا از شناسایی عامل اصلی تشنج‌های صرعی در مغز خبر داد.