برچسب: صدا وسیما

8 اسفند 1400
اخبار

صدا وسیما به پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی مکلف شد

نمایندگان مجلس صدا وسیما را به پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی مکلف کردند.