برچسب: صحن علنی

19 خرداد 1401
اخبار

طرح پدافند غیرعامل به‌زودی به صحن مجلس می‌آید

نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه طرح پدافند غیرعامل به‌زودی به صحن می‌آید، گفت:‌در این قانون جایگاه و ساختار پدافند غیرعامل قانون‌مند می‌شود و دستگاه‌ها ملزم خواهند شد که نسبت به پدافند غیرعامل توجه ویژه‌تری داشته باشند.