برچسب: صحن علنی مجلس شورای اسلامی

21 تیر 1401
اخبار

مجلس از توضیحات وزیر کشاورزی قانع نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به سوال محمد صفایی نماینده مردم گناباد در مجلس قانع نشدند.