برچسب: صبوریان

اخبار
4 بهمن 1400 - 11:41 ق.ظ

ارزیابی فرایندهای منابع انسانی «فولاد خراسان» برگزار شد

فرآیند ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مجتمع فولاد خراسان در حوزه ی منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 برگزار شد.