برچسب: صالح آبادی

24 آبان 1400
اخبار

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

ثبت، صدور و تایید چک از طریق خودپرداز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از آذر ماه بانک‌ها باید امکان ثبت، صدور و تأییدیه چک را برای مشتریان خود فراهم کنند.

8 آبان 1400
اخبار

رئیس کل بانک مرکزی:

میزان عرضه ارز در سامانه نیما در ۷ ماه امسال معادل کل سال گذشته بوده است

صالح آبادی گفت: در ۷ ماه امسال میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان، معادل کل سال گذشته بوده است.