برچسب: صاردات بنزین

2 شهریور 1400
اخبار

به درخواست طالبان انجام می شود؛

صادرات مجدد بنزین ایران به افغانستان

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت‌، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد: با درخواست طالبان، ایران صادرات سوخت از جمله بنزین و نفت گاز، را به افغانستان مجددا آغاز می کند؛ در همین زمینه افغانستان عوارض واردات سوخت از ایران را ۷۰ درصد کاهش داده است.