برچسب: صادق محرمی

25 دی 1400
اخبار

مدافع تیم ملی فوتبال ایران:

کار بزرگ تیم ملی را کوچک جلوه ندهید

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: کار بزرگی شده و صعود آسانی در پیش داریم و نباید کار بزرگ تیم ملی را کوچک جلوه دهیم.