برچسب: صادق خرازی

14 تیر 1401
اخبار

ندا بعد از خرازی به کجا می‌رود؟

با کناره گیری خرازی از حزب ندای ایرانیان، این سوال مطرح است که این حزب پس از خرازی چه مسیری را دنبال خواهد کرد، آیا همچنان فعال خواهد بود یا به یک حزب کاغذی تبدیل می‌شود.