برچسب: صادقی فر

30 بهمن 1400
اخبار

در جشنواره کشوری پژوهش مهارت محور:

کتاب دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اصفهان حائز رتبه اول شد

در جشنواره کشوری پژوهش مهارت محور سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، از میان یکهزار و 119 اثر ارائه شده، کتاب جعفر صادقی فر دانش آموخته دکتری رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، عنوان برترین اثر را از آن خود کرد.