برچسب: صادرات غیرنفتی

13 مرداد 1401
اخبار

کشاورزی راهبردی اساسی در تحکیم اقتصاد مقاومتی کشور است

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی را سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: توجه به بخش کشاورزی سبب تحکیم بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه می‌شود.