برچسب: ش آفرینی علم در عرصه عمل

16 آبان 1400
اخبار

نجفی مطرح کرد:

دانشکده حکمرانی اسلامی، رویکردی نوین به نقش آفرینی علم در عرصه عمل

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در نشست با رییس و اعضای هیات علمی دانشکده حکمرانی اسلامی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)، بر نقش آفرینی موثر این دانشکده و فارغ التحصیلان آن در سطوح عالی مدیریتی در کشور تاکید کرد.